Polityka prywatności

Start . Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Biuro Turystyczne Agnieszka Pawłowska z siedzibą w Karpaczu 58-540 , ul. Konstytucji 3 Maja 47a
  2. Administrator Państwa danych osobowych jest dostępny pod numerem 75 7519080, 500 136 007 lub pod adresem e-mail : biurokarkonosze@gmail.com
  3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych ( imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy) pozwala nam na świadczenie usług m.in. realizowanie zamówień / wycieczki, kontakt związany z wykonaniem usługi.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez Administratora. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w wykupionej imprezie turystycznej.
  5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji usługi.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo : dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz uzupełnienia, żądania ich usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umowy z Administratorem – podwykonawcy niezbędni do realizacji usługi turystycznej.
  9. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.